Puheterapeutti

Kuka on sanasuu?

Sanasuun takana olen minä, puheterapeutti Susanna Hokkanen. Valmistuin filosofian maisteriksi Oulun yliopistosta keväällä 2012 ja Valviran laillistaman puheterapeutin ammattinimikkeen sain toukokuussa 2012. Olen toiminut julkisen puolen puheterapeuttina terveys- ja perhekeskuksissa kymmenen vuotta. Puheterapia Sanasuun perustin tammikuussa 2018.

Kymmenessä vuodessa olen tavannut suuren määrän erilaisia ja eri-ikäisiä asiakkaita ja asiakkaiden perheitä, ja sen myötä päässyt työskentelemään ja kartuttamaan työkokemusta laaja-alaisesti puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöistä.

fbt

Vuosien kokemus arviointityöstä ja erilaisten häiriöiden arvioinnista on antanut vankan pohjan kuntoutuksen tavoitteiden asettamiselle sekä niiden toteuttamiseen että saavuttamiseen. Työssäni kohtaan lapsen lapsena, ja keskityn myös siihen pieneen kehittyvään ja kasvavaan yksilöön häiriön takana. Työssäni otan huomioon asiakkaan toimintaympäristön ja pyrin läheiseen yhteistyöhön niin perheiden, hoitopaikan kuin muidenkin asiakkaan lähiympäristöön kuuluvien ihmisten kanssa.

Kokemusta minulla on erilaisista puheen ja kielen häiriöistä kuten artikulaatiohäiriöistä, puhemotorisista vaikeuksista ja dyspraksiasta, viivästyneestä kielen ja puheen kehityksestä sekä kehityksellisestä kielihäiriöstä (ent. kielellinen erityisvaikeus/dysfasia). Työssäni käytän monipuolisesti puhetta tukevia ja korvaavia keinoja kuten kuvia ja tukiviittomia.

Työkokemus

Sastamalan kaupunki 2011-2014

Ylöjärven kaupunki 2014-2016

Nokian kaupunki 2016-2017

Akaan kaupunki 2017-2018

Pirkkalan kunta 2018-2021

Sivutoiminen ammatinharjoittaja 2018-2021

Päätoiminen ammatinharjoittaja 2021-

Täydennyskoulutukset

PROMPT: Introduction to PROMPT: Technique Workshop, 2022

Milloin ja miten käytät erilaisia välineitä puheterapian tukena? (Äännekoulu), 2022

Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe (Äännekoulu), 2022

OPT2 (osa 1/2): Assessment and Program Plan Development (Talk Tools), 2022

Neuropsykologisten haasteiden huomiointi kielihäiriöisen lapsen puheterapiassa (Pirkanmaan paikallisosasto), 2021

OPT1 (osa 2/2): Feeding therapy: a sensory motor approach (Talk Tools), 2021

Syömisen terapiasta (Suomen kuntoutuskouluttajat), 2021

OPT1 (osa 1/2): A three part treatment plan for oral placement therapy (TalkTools), 2021

Lasten syömisvaikeuksien kuntoutukseen syntyneitä menetelmiä (Suomen kuntoutuskouluttajat), 2020

Taaperoikäisen syömisongelmat ja niiden terapia (Suomen kuntoutuskouluttajat), 2020

Mitä vikaa syömisessä? (Suomen kuntoutuskouluttajat), 2020

Kättä pidempää -helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa (puheterapeutti Annukka Kuutsa), 2019

Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin (Kipinäkeskus), 2019

Puheterapeutti, ovatko viittomat hukassa? (Viittomakielialan osuuskunta, VIA), 2018

Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin häiriöiden arviointi ja kuntoutus 0-5 -vuotiailla lapsilla (Pirkanmaan paikallisosasto), 2018

GAS-koulutus: Tavoitteiden asettamisen ja saavuttamisen menetelmä, 3op, (Jyväskylän ammattikorkeakoulu), 2015

Autismin kirjon vaikeudet puheterapeutin näkökulmasta (Pirkanmaan paikallisosasto), 2015

Toimiva lapsi ja perhe: Lapset puheeksi menetelmä (TLP), (Tampereen kaupunki), 2015

Äänipäivät -taustaa, tutkimusta ja terapiaa (Puheterapeuttiliitto), 2015

Aikuisten neurologiset puheen, kielen ja viestinnän ongelmat (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys), 2015

Huonokuuloinen lapsi päivähoidossa (Satakieli ohjelma), 2015

Kaksi- ja monikielisyys puheterapeutin näkökulmasta (Pirkanmaan paikallisosasto), 2014

Auditiivinen prosessointi ja sen häiriöt (Pirkanmaan paikallisosasto), 2013

Erotusdiagnostiikka lasten puhemotoriikan häiriössä (Sanamaailma Oy), 2013

Sananlöytämistesti (Niilo Mäki Instituutti), 2013

Puhe ju-ju-jumissa -änkyttävän lapsen puheterapia (Sanamaailma Oy), 2013

Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus (puheterapeutti Tuula Savinainen-Makkonen), 2012

Puhemotoriikan kuntoutus -sensomotorisen puhevaikeuden kuntoutuksen periaatteita (Pirkanmaan paikallisosasto), 2012

Fonologiatesti (Niilo Mäki Instituutti), 2012

Aitoon vuorovaikutukseen vaihtoehtoisesti kommunikoimalla (Puheterapeuttiliitto), 2012