Palvelut

Puheterapia

Puheterapeutti on yliopistosta logopedian koulutusohjelmasta valmistunut filosofian maisteri. Puheterapia on vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, jossa tavoitteena on parantaa asiakkaan toimintakykyä arkielämässä. Puheterapeutti arvioi, kuntouttaa ja pyrkii ennaltaehkäisemään puheen, kielen ja kommunikaation vaikeuksia.

Puheterapeutti on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö.

Mitä? Kenelle? Miten?

Puheterapia Sanasuu tarjoaa puheterapiapalveluja lapsille ja nuorille, jotka ohjautuvat julkisesta terveydenhuollosta oman kaupungin tai kunnan maksusitoumuksella, erikoissairaanhoidosta tai Kelan kautta vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena (jolloin asiakkaan etuudet maksaa Kela). Yksityisen puheterapeutin asiakkaaksi voi hakeutua myös suoraan itse omakustanteisesti tai esimerkiksi oman terveysvakuutuksen turvin.

Julkisessa terveydenhuollossa puheterapiaan ohjaudutaan yleensä oman kunnan terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta, esimerkiksi neuvolakäynnin yhteydessä tai varhaiskasvatuksen tai koulun suosittamana. Yksityisen palveluntuottajan tarjoamat palvelut perustuvat julkisessa terveydenhuollossa laadittuun kuntoutussuunnitelmaan, jonka pohjana on ammattihenkilön tekemä arvio sekä suositus kuntoutuksesta.

Puheterapia Sanasuu on tehnyt sopimuksen Kelan kanssa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tuottamisesta myös vuodesta 2023 eteenpäin.

Lue lisää Kelan sivuilta: